[Video] Ngành thủy sản và mục tiêu 10 tỷ USD

Để cán đích thành công 10 tỷ USD trong năm nay, ngành XK thủy sản sẽ phải tăng trưởng 11%. Trong đó, con tôm cũng sẽ gánh sứ mệnh XK 4,2 tỷ USD, ngành cá tra cũng cố mức 2,3 tỷ USD, và với hy vọng được gỡ bỏ thẻ vàng ngành hải sản sẽ cán đích với 3,5 tỷ USD.