[Video] EVFTA mở cơ hội xuất khẩu thủy sản vào châu Âu

Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) sẽ mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào châu Âu, đặc biệt là ngành thủy sản. Với giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,4 tỷ USD mỗi năm, hiện EU là thị trường lớn thứ hai nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Vị trí này sẽ được nâng cao hơn, nếu ngành thủy sản nước ta biết tận dụng tốt các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam mang lại.