Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

92/CV-VASEP
15/11/2022
VASEP
Ngày 15/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 92/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản - Bộ NN&PTNT v.v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

Phúc đáp công văn số 1488/QLCL-CL1 ngày 02/11/2022 của Cục NAFIQAD về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP (gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các DN hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số góp ý-đề xuất, cụ thể như sau:

Tiếp nối công văn 129/CV-VASEP ngày 6/12/2021 về việc góp ý cho Dự thảo và thực hiện văn bản số 7591/BNN-PC ngày 11/11/2022 của Bộ NNPTNT v/v phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng BNNPTNT ban hành, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục xem xét tiếp thu một số ý kiến góp ý & đề xuất chưa được tiếp thu hoàn toàn tại dự thảo mới nhất (T11/2022) cũng như xem xét các góp ý-đề xuất cho các nội dung bổ sung mới sau:

1. Khoản 3, điều 2: Sửa đổi điểm c, Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

2. Khoản 3, điều 2: Sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 22 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

3. Khoản 4, điều 2: điểm b, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 22 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

4. Khoản 28 Điều 2: sửa đổi Điều 35 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

Hiệp hội VASEP và DN cũng xin báo cáo, đề xuất kiến nghị sửa đổi 03 nội dung tại TT 48/2013 (chưa có trong Dự thảo), như sau: 

1. Điểm d, khoản 1, điều 27: nguyên tắc thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP cho các lô hàng xuất khẩu.

2. Phụ lục VI: Mẫu Giấy Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Quy định về xác nhận chế biến của IUU cho lô hàng XK đi Nhật Bản.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.