Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

129/CV-VASEP
06/12/2021
VASEP
Ngày 06/12/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 129/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ NN&PTNT (NAFIQAD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

Phúc đáp công văn số 1919/PTM-PC ngày 16/11/2021 của VCCI về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và đề nghị góp ý cho Dự thảo trên website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), trên cơ sở tổng hợp bước đầu ý kiến từ các DN hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số góp ý như sau:

1. Góp ý chung:

Hiệp hội nhất trí với việc cần thiết ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT để phù hợp với  các quy định liên quan hiện hành cũng như phù hợp với điều kiện thực tế trong thực thi.

2. Góp ý chi tiết: cho một số điểm, khoản sửa đổi, bổ sung một số điểm, Khoản của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

Hiệp hội trân trọng đề nghị VCCI tổng hợp và Quý Cục xem xét các góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, không tạo ra các quy định hoặc thủ tục hành chính quá mức, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
83/CV-VASEP 27/09/2023 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa
82/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
81/CV-VASEP 26/09/2023 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: góp ý dự thảo chương trình làm việc của Diễn đàn Thương mại và Phát triển bền vững trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA
80/CV-VASEP 21/09/2023 Công văn Công văn 80/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục Hành chính
9494/BTC-VP 06/09/2023 Công văn Công văn số 9494/BTC-VP: trả lời đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp.
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
7123/BKHĐT-KTNN 30/08/2023 Công văn Công văn 7123/BKHĐT-KTNN: trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam