Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan

54/CV-VASEP
13/05/2024
VASEP
Ngày 13/5/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã kính gửi công văn số 54/CV-VASEP tới Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến; ; đồng kính gửi Vụ Pháp chế (Bộ NN & PTNT), Cục Thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT v.v Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản) ký ngày 04/4/2024 và sẽ có hiệu lực ngày 19/5/2024 – là một khung pháp lý quan trọng, được Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tìm hiểu để thực hiện, tuân thủ tốt ngay khi Nghị định có hiệu lực.

Theo đó, ngày 23/4/2024, VASEP đã tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 37/2024 (kể trên) và Nghị định 38/2024/NĐ-CP cho các DN chế biến-xuất nhập khẩu hải sản khai thác tại Tp. Hồ Chí Minh. Một số quy định bổ sung mới và sửa đổi đã được đại diện các DN trao đổi tích cực tại đây và cả phản ánh cho VP Hiệp hội sau khi Hội nghị đã kết thúc trong suốt 3 tuần qua.

Hiệp hội xin được báo cáo-kiến nghị một số nội dung bất cập quan trọng tại Nghị định 37/2024, 38/2024 và một số quy định hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:

1. Danh mục các sản phẩm được miễn trừ xác nhận, chứng nhận TS khai thác.

2. Kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP

3. Qui định “Không trộn lẫn nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong nước vào cùng một lô hàng xuất khẩu” tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP; và quy định xử phạt vi phạm hành chính cho quy định “trộn lẫn” tại khoản 4) Điều 42) Nghị định 38/2024/NĐ-CP.

4. Quy định thông báo trước 72 giờ (đối với tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thủy sản) và 48 giờ (đối với tàu container nhập khẩu) tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP.

Khi ngày hiệu lực (19/5/2024) của 2 nghị định đến gần, các DN hải sản khai thác có nhiều lo lắng-hoang mang, Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và kính đề nghị Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ bất cập, vướng mắc kể trên để đảm bảo NĐ 37/2024 và NĐ 38/2024 có tính khả thi cao, hiệu lực, hiệu quả - vừa kiểm soát tốt các quy định IUU góp phần quan trọng trong tháo gỡ thẻ vàng, vừa duy trì được khả năng sản xuất, khai thác hợp pháp của Ngư dân và năng lực cạnh tranh, xuất khẩu của doanh nghiệp, của chuỗi ngành hàng.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.