Nghị định 37/2024/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thủy sản 2017

37/2024/NĐ-CP
04/04/2024
19/05/2024
Chính phủ
Ngày 04/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thủy sản 2017.

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều đáng chú ý như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 70. Kiểm soát tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam:

+ Thẩm quyền công bố, đưa ra khỏi danh sách cảng chỉ định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải;

+ Đối tượng kiểm soát: Tàu hậu cần đánh bắt thủy sản, cung cấp nhân lực, nhiên liệu, ngư cụ và các trang thiết bị khác trên biển của nước ngoài cập cảng để sử dụng dịch vụ cảng; tàu nước ngoài khai thác, vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

+ Thông báo trước khi cập cảng: Tổ chức, cá nhân có tàu nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 70 phải thông báo trước khi cập cảng 72 giờ với cơ quan có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT

+ Kiểm tra để quyết định cho tàu cập cảng hoặc từ chối cho tàu cập cảng: Trong thời hạn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu xin vào cảng, cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xác minh thông tin về tàu…

- Bổ sung Điều 70a. Kiểm soát thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác được vận chuyển bằng tàu công ten nơ nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

+ Trước 48 giờ khi lô hàng được vận chuyển cập cảng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác vào Việt Nam bằng tàu công ten nơ thực hiện khai báo và gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT

+ Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện: Tổng hợp thông tin khai báo do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ việc kiểm tra, thanh tra sau nhập khẩu liên quan đến quy định chống khai thác IUU; Tổ chức thẩm định hồ sơ khai báo xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu …

- Bổ sung Điều 70b. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan như sau:

+ Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tại cảng thực hiện kiểm soát đối với thủy sản nhận có nguồn gốc từ khai thác; Chủ trì xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin với quốc gia ven biển về hạn ngạch cho phép đối với các loài khai thác nhập khẩu vào Việt Nam;…

+ Doanh nghiệp khai thác cảng: Bố trí nhân lực, địa điểm làm việc, phương tiện, trang thiết bị để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực thi nhiệm vụ theo quy định; Gửi báo cáo cho cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sản lượng thực tế bốc dỡ qua cảng …

+ Thuyền trưởng, chủ tàu, chủ hàng, doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác phải tuân thủ về kiểm tra, kiểm soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cán bộ kiểm tra..

+ Doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản: Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sản lượng thực tế, thành phần loài nhập khẩu; Cung cấp hồ sơ theo thông tin đã khai báo tại Mẫu số 17B Phụ lục IV cho cơ quan thẩm quyền; Không trộn lẫn nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong nước vào cùng một lô hàng xuất khẩu; Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giám sát phân loại tại kho bảo quản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2024.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
64/2024/NĐ-CP 17/06/2024 31/12/2024 Nghị định Nghị định 64/2024/NĐ-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
05/2024/NĐ-CP 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2024
38/2024/NĐ-CP 05/04/2024 20/05/2024 Nghị định Nghị định 38/2024/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
05/2024/NĐ-CP 05/04/2024 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2024
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 05/02/2024 Nghị định Nghị định 12/2024/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
84/2023/NĐ-CP 01/12/2023 01/12/2023 Nghị định Nghị định 84/2023/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 – 2027
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 22/12/2023 Nghị định Nghị định 78/2023/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 07/09/2023 Nghị định Nghị định 68/2023/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP