SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
37/2024/NĐ-CP 04/04/2024 19/05/2024 Nghị định Nghị định 37/2024/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/-CP về hướng dẫn Luật Thủy sản 2017
38/2024/NĐ-CP 05/04/2024 20/05/2024 Nghị định Nghị định 38/2024/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 05/02/2024 Nghị định Nghị định 12/2024/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/-CP về giá đất Nghị định 10/2023/-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
05/2024/NĐ-CP 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam Campuchia giai đoạn 2023-2024
05/2024/NĐ-CP 05/04/2024 24/01/2024 Nghị định Nghị định số 05/2024/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam Campuchia giai đoạn 2023-2024
84/2023/NĐ-CP 01/12/2023 01/12/2023 Nghị định Nghị định 84/2023/-CP: sửa đổi Nghị định 129/2022/-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 20222027
78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 22/12/2023 Nghị định Nghị định 78/2023/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/-CP về tín dụng đầu của Nhà nước
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 07/09/2023 Nghị định Nghị định 68/2023/-CP: sửa đổi Nghị định 115/2022/-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP
26/2023/NĐ-CP 31/05/2023 15/07/2023 Nghị định Nghị định 26/2023/-CP: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 01/07/2023 Nghị định Nghị định 44/2023/-CP: quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của quốc hội
12/2023/NĐ-CP 14/04/2023 31/12/2023 Nghị định Nghị định 12/2023/-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2023
127/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 127/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Hiệp định thương mại Việt NamLào
116/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 116/2022/-CP: biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027
126/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 126/2022/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027
120/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 120/2022/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028
122/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 122/2022/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022-2027
119/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 119/2022/-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc
118/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 118/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027
26/NQ-CP 27/02/2023 Nghị định Nghị quyết 26/NQ-CP: ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 2045
112/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 112/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước CH Chi giai đoạn 20222027