SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
125/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 125/2022/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc
115/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 115/2022/-CP: biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
113/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 113/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại giữa VN - Liên minh kinh tế Á-Âu
129/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 129/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
124/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 124/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
114/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 114/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022-2027
105/2022/NĐ-CP 22/12/2022 15/01/2023 Nghị định Nghị định 105/2022/-CP: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
91/NĐ-CP 30/10/2022 30/10/2022 Nghị định Nghị định 91/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản thuế
65/2022/NĐ-CP 16/09/2022 16/09/2022 Nghị định Nghị định 65/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế
46/2022/NĐ-CP 13/07/2022 13/08/2022 Nghị định Nghị định 46/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nu
45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 25/08/2022 Nghị định Nghị định 45/2022/-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 20/06/2022 Nghị định Nghị định 41/2022/-CP: sửa đổi Nghị định 123/2020/-CP quy định về hóa đơn, chứng từ Nghị định 15/2022/-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hộ
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 01/07/2022 Nghị định Nghị định 38/2022/-CP: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 28/05/2022 Nghị định Nghị định 34/2022/-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập nhân (TNCN) tiền thuê đất trong năm 2022
35/2022/NĐ-CP 28/05/2022 15/07/2022 Nghị định Nghị định 35/2022/-CP quy định quản khu công nghiệp khu kinh tế
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 20/05/2022 Nghị định Nghị định 31/2022/-CP: hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh
21/2022/NĐ-CP 10/03/2022 10/03/2022 Nghị định Nghị định 21/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/-CP về Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 20192022
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 15/03/2022 Nghị định Nghị định 13/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/-CP, 74/2018/-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Nghị định 86/2012/-CP hướng dẫn Luật Đo lường
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 10/01/2022 Nghị định Nghị định 08/2022/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi Nghị định 43/2017/-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa