SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022 20/05/2022 Nghị định Nghị định 31/2022/-CP: hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh
21/2022/NĐ-CP 10/03/2022 10/03/2022 Nghị định Nghị định 21/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/-CP về Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 20192022
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 15/03/2022 Nghị định Nghị định 13/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/-CP, 74/2018/-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Nghị định 86/2012/-CP hướng dẫn Luật Đo lường
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 10/01/2022 Nghị định Nghị định 08/2022/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi Nghị định 43/2017/-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 13/09/2021 Nghị định Nghị định 83/2021/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam-Campuchia
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 15/10/2021 Nghị định Nghị định 80/2021/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 01/07/2021 Nghị định Nghị định 55/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021 Nghị định Nghị định 53/2021/-CP: Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA giai đoạn 20212022
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 19/04/2021 Nghị định Nghị định 52/2021/-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN tiền thuê đất trong năm 2021
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 01/04/2021 Nghị định Nghị định 47/2021/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 15/05/2021 Nghị định Nghị định 41/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 31/03/2021 Nghị định Nghị định 44/2021/-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 25/04/2021 Nghị định Nghị định 18/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/-CP quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 30/03/2021 Nghị định Nghị định 11/2021/-CP: quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 04/01/2021 Nghị định Nghị định 01/2021/-CP: đăng doanh nghiệp
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 01/02/2021 Nghị định Nghị định 145/2020/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động quan hệ lao động
132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 20/12/2020 Nghị định Nghị định 132/2020/-CP: quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 05/12/2020 Nghị định Nghị định 125/2020/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn