Công văn 102/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT

102/CV-VASEP
04/12/2023
VASEP
Ngày 04/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 102/CV-VASEP tới Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT

Phúc đáp công văn số 7958/BNN-PC ngày 03/11/2023 của Bộ NNPTNT gửi Hiệp hội VASEP v/v đề nghị cho ý kiến về việc bãi bỏ Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

Trên tinh thần tiếp nối văn bản số 93/CV-VASEP ngày 16/11/2022 gửi Vụ Pháp chế, Bộ NNPTNT về cùng nội dung (góp ý dự thảo thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT) và các nghiên cứu văn bản hiện thời, Hiệp hội tán thành việc bãi bỏ thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT theo đề xuất của Quý Vụ.

Đồng thời đề nghị Bộ NNPTNT nghiên cứu, xem xét đề xuất hoặc có văn bản pháp quy quy định áp dụng theo Chương trình Tuân thủ Thực phẩm của Mỹ (Program 7304.018) để hoàn thiện khung pháp lý cho vấn đề này. Theo đó, xem xét bổ sung và ban hành mức quy định hoạt động (Regulatory Action Levels - RAL) là 5.0 ppb cho kháng sinh Enrofloxacin – Ciprofloxacin. Việc tham chiếu quy định từ nước có quy định ATTP nghiêm ngặt như Mỹ là có cơ sở và có tính tham chiếu cao, sẽ giúp Việt Nam không chỉ ngày càng hoàn thiện khung pháp lý mà còn hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến tiêu thụ hàng thủy sản của cộng đồng DN một cách khoa học và quản lý được.