Công văn 93/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT

93/CV-VASEP
16/11/2022
VASEP
Ngày 16/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 93/CV-VASEP tới Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT v.v góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT

Phúc đáp công văn số 7266/BNN-PC ngày 01/11/2022 của Bộ NNPTNT gửi Hiệp hội VASEP v/v đề nghị cho ý kiến về việc bãi bỏ Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT, sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến từ một số doanh nghiệp hội viên liên quan, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến góp ý đề nghị điều chỉnh, bổ sung 1 số điều khoản:

- Khoản 7 Điều 1 của Dự thảo Thông tư và Điểm 4 Mục II, Phần A của Tờ trình Dự thảo về bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng NLS & TS.

- Bên cạnh đó, Hiệp hội đề xuất bổ sung cho nội dung văn bản sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT: đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu dẫn chiếu và áp dụng theo Chương trình Tuân thủ Thực phẩm của Mỹ (Program 7304.018). Trong đó, bổ sung và ban hành mức quy định hoạt động (Regulatory Action Levels - RAL) là 5.0 ppb cho kháng sinh Enrofloxacin – Ciprofloxacin.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD