SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
8253/NHNN-CSTT 22/11/2022 Công văn Công văn 8253/NHNN-CSTT: tăng trưởng tín dụng 2022
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
03/2022/TT-NHNN 20/05/2022 20/05/2022 Thông tư Thông 03/2022/TT-NHNN: hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/-CP hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh
422/QĐ-NHNN 18/03/2022 18/03/2022 Quyết định Quyết định 422/-NHNN: ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/ NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
7751/NHNN-TD 23/10/2020 Công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
1730/QĐ-NHNN 30/09/2020 01/10/2020 Quyết định Quyết định 1730/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN
920/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 920/-NHNN: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
919/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 919/-NHNN: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN theo quy định tại Thông 07/2014/TT-NHNN
918/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 918/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong TT điện tử liên ngân hàng cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN đối với các ngân hàng
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
420/QĐ-NHNN 16/03/2020 17/03/2020 Quyết định Quyết định 420/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức TD, chi nhánh NHNN đối với KH vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19