SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD
6248/NHNN-TD 09/08/2023 Công văn Công văn 6248/NHNN-TD: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông 02/2023/TT-NHNN
10/2023/TT-NHNN 23/09/2023 01/09/2023 Thông tư Thông 10/2023/TT-NHNN: ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của thông số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh NHNN đối với khách hàng
6385/NHNN/CSTT 14/08/2023 Công văn Công văn 6385/NHNN/CSTT: Tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, kể cả khoản vay
10/2023/TT-NHNN 23/08/2023 01/09/2023 Thông tư Thông 10/2023/TT-NHNN: Ngưng hiệu lực một số quy định về cho vay tại Thông 06/2023/TT-NHNN
5631/NHNN-TD 14/07/2023 Công văn Văn bản 5631/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản
1125/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/07/2023 Quyết định Quyết định 1125/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
1123/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/06/2023 Quyết định Quyết định 1123/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN Việt Nam đối với TCTD, CN ngân hàng nước ngoài
4458/NHNN-TD 09/06/2023 Công văn Công văn 4458/NHNN-TD: triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP về các giải pháp tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản
02/2023/TT-NHNN 23/04/2023 24/04/2023 Thông tư Thông 02/2023/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
576/QĐ-NHNN 31/03/2023 03/04/2023 Quyết định Quyết định 576/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông số 39/2016/TT-NHNN
314/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 314/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
313/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 313/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN
8253/NHNN-CSTT 22/11/2022 Công văn Công văn 8253/NHNN-CSTT: tăng trưởng tín dụng 2022
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
03/2022/TT-NHNN 20/05/2022 20/05/2022 Thông tư Thông 03/2022/TT-NHNN: hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/-CP hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh
422/QĐ-NHNN 18/03/2022 18/03/2022 Quyết định Quyết định 422/-NHNN: ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/ NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ