Công văn 4458/NHNN-TD: triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP về các giải pháp tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản

4458/NHNN-TD
09/06/2023
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 09/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn 4458/NHNN-TD về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP về các giải pháp tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản

Theo đó, NHNHH đề nghị các tổ chức tín dụng:

- Ưu tiên vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiến và các động lực tăng trưởngc ủa nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, đặc biệt tín dụng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản; xem xét duy trì hạn mức tín dụng đã cấp cho các DN lâm sản, thủy sản để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay; rà soát, xem xét miễn giảm các loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ DN phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh….

- Chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay, đa dạng hóa các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lâm sản, thủy sản….


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD