Công văn 807/TĐC-QLCL: áp dụng Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

807/TĐC-QLCL
04/04/2022
Các Bộ khác
Ngày 04/04/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã có Công văn 807/TĐC-QLCL về việc áp dụng Nghị định số 111/2021/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng cục ĐLCL trả lời Công văn số 11/CV-VASEP về việc có văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hoá thuỷ sản NK dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì như sau:

Căn cứ các điều khoản thi hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hoá thì Nghị định số 111/2021/NĐ-CP không bãi bỏ các quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.

Do đó, đối với hàng thuỷ sản NK dạng rời, block trần không có bao vì vẫn áo dụng ghi nhãn hàng hoá theo Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
41/CV-VASEP 24/06/2022 Công văn Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Công văn Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN: chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
2054/TCHQ-GSQL 03/06/2022 Công văn Công văn 2054/TCHQ-GSQL: sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới