Công văn 11/CV-VASEP: có văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

11/CV-VASEP
28/02/2022
VASEP
Ngày 28/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 11/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ v.v có văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

Vừa qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên về bất cập mới phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 111) ngày 09/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (Nghị định 43) của Chính phủ về nhãn hàng hóa được ban hành. Theo Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43, đối tượng miễn áp dụng Nghị định 111 và Nghị định 43 bao gồm hàng hóa là nguyên liệu thủy sản nhập khẩu dưới dạng hàng không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Như vậy, Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43 chỉ đề cập đến trường hợp nhập kinh doanh tiêu dùng (A11) thì mới không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 111 (bán trực tiếp cho người tiêu dùng), còn các trường hợp NK loại hình A12, E31 hay E62 thì được hiểu đều phải áp dụng Nghị định 111. Tổng cục Hải quan cũng có văn bản số 408/TCHQ-GSQL ngày 10/2/2022 hướng dẫn về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 111, theo đó cũng khẳng định “hàng hóa NK là nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định”.

Hiệp hội nhận thấy Nghị định 111 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43 nhưng không có nội dung sửa đổi liên quan đến bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3 Nghị định 43) nên quy định về hướng dẫn ghi nhãn cho bao bì thương phẩm đối với hàng hóa dạng rời, hoặc đóng khối (block) trần không có bao bì chứa trong container, hầm tàu tại Khoản 2 Điều 3 tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN vẫn còn hiệu lực.

Để thống nhất cách hiểu và công tác thực thi của các Cơ quan Thú y và Hải quan địa phương trong quá trình XNK được thuận lợi, Hiệp hội trân trọng kính đề nghị Quý Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể về ghi nhãn đối với hàng thủy sản NK dạng rời, block trần không có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định 111 có hiệu lực.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
189/CCPT-CL1 08/06/2023 09/06/2023 Công văn Công văn 189/CCPT-CL1: hướng dẫn quy định của thị trường EU
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội