Công văn 11/CV-VASEP: có văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

11/CV-VASEP
28/02/2022
VASEP
Ngày 28/02/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 11/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ v.v có văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần không có bao bì

Vừa qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên về bất cập mới phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 111) ngày 09/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (Nghị định 43) của Chính phủ về nhãn hàng hóa được ban hành. Theo Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43, đối tượng miễn áp dụng Nghị định 111 và Nghị định 43 bao gồm hàng hóa là nguyên liệu thủy sản nhập khẩu dưới dạng hàng không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Như vậy, Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43 chỉ đề cập đến trường hợp nhập kinh doanh tiêu dùng (A11) thì mới không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 111 (bán trực tiếp cho người tiêu dùng), còn các trường hợp NK loại hình A12, E31 hay E62 thì được hiểu đều phải áp dụng Nghị định 111. Tổng cục Hải quan cũng có văn bản số 408/TCHQ-GSQL ngày 10/2/2022 hướng dẫn về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 111, theo đó cũng khẳng định “hàng hóa NK là nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định”.

Hiệp hội nhận thấy Nghị định 111 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43 nhưng không có nội dung sửa đổi liên quan đến bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3 Nghị định 43) nên quy định về hướng dẫn ghi nhãn cho bao bì thương phẩm đối với hàng hóa dạng rời, hoặc đóng khối (block) trần không có bao bì chứa trong container, hầm tàu tại Khoản 2 Điều 3 tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN vẫn còn hiệu lực.

Để thống nhất cách hiểu và công tác thực thi của các Cơ quan Thú y và Hải quan địa phương trong quá trình XNK được thuận lợi, Hiệp hội trân trọng kính đề nghị Quý Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể về ghi nhãn đối với hàng thủy sản NK dạng rời, block trần không có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định 111 có hiệu lực.