Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

49/CT-BNN-TCTS
06/01/2021
06/01/2021
Bộ NN&PTNN
Ngày 06/01/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá. Bên cạnh đó, Hệ thống giám sát hành trình tàu cá cũng được vận hành 24/7 để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển; đồng thời hướng dẫn tránh trú bão.

Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, việc tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển cũng được tăng cường thực hiện. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập huấn các quy định của pháp luật cho ngư dân; cũng như tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá…

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 06/01/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
26/CT-TTg 20/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
6433/CT-BNN-CCPT 27/09/2023 Chỉ thị Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT: tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 08/CT-BGTVT: tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030