Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc năm 2022

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc năm 2022

(GT: nghìn USD)

Nguồn cung

2021

2022

Tăng, giảm (%)

Tổng NK

975.345

1.052.162

7,9%

 Trung Quốc

420.171

441.105

5,0%

 Việt Nam

247.852

265.435

7,1%

 Peru

114.385

126.960

11%

 Thái Lan

58.271

56.859

-2,4%

 Mauritania

17.711

27.993

58,1%

Indonesia

17.389

22.030

26,7%

Philippines

9.417

17.417

85%

 Malaysia

9.657

7.206

-25,4%

 New Zealand

8.664

2.428

-72%

 Nga

9.220

5.073

-45%

 Argentina

23.202

18.003

-22,4%

 Canada

2.907

1.882

-35,3%

 Somalia

407

1.118

174,7%

 Senegal

2.023

2.156

6,6%

 Ấn Độ

779

478

-38,6%

 Chile

15.250

27.977

83,5%

 Đài Bắc, Trung Quốc

8.134

3.049

-62,5%

 Nhật Bản

1.254

1.283

2,3%

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc năm 2022

(GT: nghìn USD)

 

Mã HS

 

Sản phẩm

2021

2022

Tăng/giảm (%)

Tổng NK

975.345

                                  1.052.162

7,9%

030752

Bạch tuộc đông lạnh

390.381

                                     418.232

7,1%

030743

Mực nang, mực ống đông lạnh

258.642

                                     274.469

6,1%

160554

Mực nang, mực ống chế biến (trừ xông khói)

128.575

                                     155.811

21,2%

030751

Bạch tuộc sống/ tươi/ ướp lạnh

132.782

                                     129.064

-2,8%

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông khói)

42.838

                                       41.208

-3,8%

030749

Mực nang “Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp,"" và mực ống ""Ommastrephes ,,,

20.970

                                       32.390

54,5%

030759

Bạch tuộc hun khói/ đông lạnh/ khô/ muối hoặc ngâm nước muối

727

                                            922

26,8%