Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2022

Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2022

(GT: nghìn USD)

Nguồn cung

2021

2022

Tăng/giảm (%)

Tổng NK

188.990

254.711

34,8%

Morocco

26.719

30.532

14%

Tây Ban Nha

33.462

45.835

37%

Italy

22.872

24.639

7,7%

Việt Nam

3.403

5.249

54,3%

Thổ Nhĩ Kỳ

13.362

37.458

180,3%

Tunisia

5.456

13.957

155,8%

Libya

4.573

6.309

38%

Pháp

28.537

35.332

23,8%

Trung Quốc

12.665

7.426

-41,4%

Đài Bắc, Trung Quốc

10.744

8.358

-22,2%

Thái Lan

2.762

2.692

-2,5%

Malta

4.521

11.802

161%

Croatia

484

466

-3,7%

Algeria

1.128

2.370

110%

Philippines

173

295

70,5%

Kiribati

3.395

4.380

29%

Australia

1.303

2.990

129,5%

Nhật Bản

4.072

2.642

-35%

Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2022

(GT: nghìn USD)

Mã HS

 

Sản phẩm

2021

2022

Tăng/giảm (%)

Tổng NK

188.990

254.711

34,8%

030487

Cá ngừ vằn/ sọc dưa phile đông lạnh

147.376

207.806

41%

030343

Cá ngừ vằn/ sọc dưa đông lạnh

2.672

3.807

42,5%

030345

Cá ngừ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đông lạnh

7.343

8.579

16,8%

030342

Cá ngừ vây vàng đông lạnh

6.889

9.366

36%

030346

Cá ngừ vây xanh miền Nam đông lạnh

1.577

3.744

137,4%

160414

Cá ngừ vằn/ sọc dưa chế biến

7.826

9.907

26,6%

030235

Cá ngừ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đông lạnh

3.843

4.113

7%