Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (05/4 – 11/4/2024, Yên/Kg)

            Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (05/4 – 11/4/2024, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to

Nhật Bản

1.800

2.000

Australia

0

0

New Caledonia

2.200

2.200

Cá ngừ vây vàng

Nhật Bản

1.200

1.800

Cape Town

2.000

2.000

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ Ấn Độ

Ấn Độ

0

0

Cá ngừ vây xanh

Nhật Bản

2.200

13.000

Australia

0

0

Nhật Bản (Sein net)

2.700

3.300

New Zealand

2.500

4.500

Canada

4.000

4.500

Hy Lạp

3.300

3.700

Cầu gai

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

28.000

170.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

0

0

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

4.000

9.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

2.500

3.500

Tôm sống

Nhật Bản

2.000

20.000

Trung Quốc

-

-

Tôm đỏ

Nhật Bản

2.200

11.000

Tôm Botan

Nhật Bản

1.200

30.000

Tôm Shiba

Nhật Bản

1.800

2.000

Cá bơn

Nhật Bản

2.700

2.800

hồi Đại Tây Dương

Na Uy

2.100

2.100

hồi vua

Canada (nuôi)

2.500

2.500