Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật phải được chứng nhận nguồn gốc không vi phạm IUU

Từ ngày 1-12 tới, mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, cá thu và cá trích phải được chứng nhận nguồn gốc không vi phạm quy định về khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

 

Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản phải được chứng nhận nguồn góc không vị phạm IUU. 

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa có văn bản về việc khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Theo đó, đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước thuộc những loài nêu trên khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải kèm giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác do Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định IUU.

Còn đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu thuộc những loài nêu trên, phải kèm theo giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện theo quy định.

Việc xuất khẩu mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, cá thu và cá trích vào Nhật Bản bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu nêu trên do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản vừa có thông báo phải chứng nhận, xác nhận đáp ứng quy định IUU, tức những loại thuỷ sản này phải được xác nhận/chứng nhận nguồn gốc không vi phạm quy định IUU.

Yêu cầu nêu trên cũng được quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18-1-2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

Từ yêu cầu nêu trên của Nhật Bản, Nafiqad chỉ đạo Trung tâm chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng giao những đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, tổ chức thẩm định và thực hiện xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu đối với các lô hàng thủy sản thuộc những loại nêu trên.

Hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nhật Bản trên địa bàn thực hiện khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu.

Đối với các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cần nghiên cứu các yêu cầu về khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường này để tổ chức thực hiện kiểm soát trong quá trình thu mua, tiếp nhận, chế biến đối với những loài thủy sản như nêu trên đáp ứng quy định IUU…

Bảo Ngọc (theo Kinh tế Sài Gòn)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục