Báo cáo của Ủy ban châu Âu về đánh bắt IUU và thành tựu 2020 - 2023

(vasep.com.vn) Ủy ban châu Âu đã công bố báo cáo giai đoạn 2020 - 2023 về các hoạt động ngăn ngừa, ngăn chặn và loại bỏ hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), trong đó nêu rõ thành tựu quan trọng là Quy định IUU sửa đổi, được thông qua trong khuôn khổ sửa đổi hệ thống kiểm soát nghề cá của EU.

Chú thích ảnh

Trong đó, EU giới thiệu hệ thống CATCH IT, nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình chứng nhận đánh bắt IUU của EU đối với các sản phẩm thủy sản NK. Các nhà nhập khẩu EU và chính quyền các quốc gia thành viên sẽ sử dụng CATCH từ năm 2026, trong khi các nước ngoài EU có thể tự nguyện tham gia.

Ông Virginijus Sinkevičius - Ủy viên EU, cho biết, CATCH sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn thị trường EU và người tiêu dùng trước các sản phẩm nhập khẩu thu được từ hoạt động đánh bắt IUU.

Hệ thống công nghệ thông tin này có tiềm năng trở thành điểm tham chiếu như một môi trường kỹ thuật số cho các chương trình tài liệu đánh bắt và dòng chảy thương mại quốc tế của các sản phẩm thủy sản nhờ cách tiếp cận dựa trên web và các cơ hội tương tác đáng kể.

Những sửa đổi này cũng sửa đổi nội dung của giấy chứng nhận khai thác và các tài liệu kèm theo để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát IUU đối với các sản phẩm thủy sản dành cho thị trường EU.

Các biện pháp áp dụng cho các nước không hợp tác trong cuộc chiến chống khai thác IUU đã được tăng cường.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Ủy ban tích cực hợp tác và hỗ trợ các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc tuân thủ nghề cá và chống lại hoạt động đánh bắt cá IUU. Điều này được thực hiện thông qua đối thoại song phương về IUU với các nước ngoài EU, các nhóm làm việc về IUU và các khuôn khổ khu vực và đa phương.

Ủy ban cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy các biện pháp chống đánh bắt cá IUU trong RFMO và tích cực ủng hộ việc phê chuẩn và thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về các biện pháp của các quốc gia có cảng của FAO trong tất cả các mối quan hệ nghề cá bên ngoài, bao gồm cả thông qua hỗ trợ tài chính cho FAO.

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Chia sẻ:


Nguyễn Hà
Chuyên gia thị trường Cá ngừ
Email: vanha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 216

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục