BÁO CÁO NGÀNH HÀNG TÔM VIỆT NAM (2009 – 2018)

 Phát hành T7/2019

Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng Tôm Việt Nam trong 10 năm (2009 - 2018)

Nội dung:

* Sản lượng nuôi trồng tôm (tôm sú, tôm chân trắng), phân tích xu hướng

* Xuất khẩu :

- Sản phẩm từ 2009-2018 : Tổng XK tôm, phân theo loài và mã HS 

- Thị trường : Thị trường XK tôm 10 năm theo từng loài tôm sú, tôm chân trắng 

* Phân tích XK sang các thị trường chính : (hoạt động XK, phân tích vị thế của Việt Nam trên từng thị trường,…)

- Thị trường truyền thống

- Thị trường tiềm năng

* Nhập khẩu

* Top 10 DN XK tôm trong 10 năm

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO