Công văn 112/CV-VASEP: đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm

112/CV-VASEP
27/09/2021
VASEP
Ngày 27/9/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 112/CV-VASEP gửi Bộ Lao động và Thương binh Xã hội v.v đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm

Thời gian vừa qua khi các tỉnh/ thành phố thực hiện giãn cách để phòng chống dịch theo Chỉ thị 16, đến 70% nhà máy chế biến thủy sản phải ngừng sản xuất suốt 02 tháng qua, chỉ khoảng 30% nhà máy sản xuất cầm chừng theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường – 2 điểm đến”. Hiện tại, Hiệp hội VASEP đã tiếp cận được Dự thảo Nghị quyết về việc cho phép không áp dụng giới hạn giờ làm thêm trong 01 tháng và được tổ chức làm thêm đến 300 giờ trong 01 năm. Sau khi nghiên cứu dự thảo và trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến góp ý như sau:

1. Nhất trí bỏ quy định trần số giờ làm thêm trong 01 tháng để tạo điều kiện linh hoạt cho sản xuất, nhằm đáp ứng đơn hàng và đối ứng với tình trạng thiếu hụt lao động do dịch bệnh COVID-19.

2. Tăng khung giờ làm thêm tối đa trong 01 năm từ 300 giờ lên 400 giờ không phụ thộc vào ngành nghề sản xuất, để đảm bảo bù đắp cho việc thiếu hụt lao động trầm trọng do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

3. Bỏ tạm thời quy định Thông báo về việc tổ chức làm thêm giờ theo Điều 62, Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Khi doanh nghiệp có kế hoạch làm thêm giờ chỉ cần dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bố trí, sắp xếp kế hoạch làm thêm tùy thuộc theo tình hình thực tế của doanh nghiệp về nguyên liệu và lực lượng lao động. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thời gian làm thêm theo đúng quy định của Nghị quyết và chịu trách nhiệm hậu kiểm.

Trên đây là ý kiến góp ý của Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp thủy sản. Hiệp hội kính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đồng ý để giúp cho người lao động có thêm thu nhập ổn định; các doanh nghiệp có thể sản xuất kịp thời đơn hàng và phát triển bền vững tại Việt Nam.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
116/CV-VASEP 21/10/2021 Công văn Công văn 116/CV-VASEP: đề xuất đưa chế biến thủy sản ra khỏi danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
10844/BTC-CST 29/09/2021 Công văn Công văn 10844/BTC-CST: ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 11/10/2021 Công văn Văn bản của 11 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
2775/TLĐ-QHLĐ 05/10/2021 Công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn 14 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
8228/BYT-M 30/09/2021 Công văn Công văn 8228/BYT-MT: hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Văn bản của 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ 25/09/2021 Công văn 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản Góp ý Dự thảo Hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch COVID-19”