Công văn 2772/BHXN-BT: giải quyết vướng mắc về đóng BHXH, BHYT

2772/BHXN-BT
26/07/2018
Bộ Lao động và Thương binh Xã hội
Ngày 26/7/2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn số 2772/BHXN-BT để trả lời công văn số 96/2018/CV-VASEP ngày 02/7/2018 của VASEP về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về Bảo hiểm xã hội (BHXH) liên quan đến người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương dưới 14 ngày làm trở lên trong tháng và việc đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trường hợp báo giảm chậm, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị để người lao động tự đóng BHXH bắt buộc đối với những ngày người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương dưới 14 ngày làm trở lên trong tháng: việc hướng dẫn người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được căn cứ vào Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014.

2. Đối với đề nghị để DN được chốt danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia BHXH chậm nhất đến ngày 15 của tháng tiếp theo và đề nghị được hoàn trả hoặc được khấu trừ vào tháng sau đối với các trường hợp đã đóng BHYT do báo giảm chậm: Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hiện hành và quy định tại  Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động – bênh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trường hợp đơn vị lập dánh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng sổ BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Công văn số 96/2018/CV-VASEP


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý