Công văn 3948/BTC-TCT: trả lời vướng mắc của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

3948/BTC-TCT
03/04/2020
Bộ Tài chính
Ngày 03/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 3948/BTC-TCT về việc trả lời vướng mắc của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.

Theo đó, phúc đáp công văn số 08/2020/CV-VASEP về các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp chế biến và XK thủy sản Việt Nam, Bộ Tài chính trả lời như sau:

1. Về thủ tục kê khai nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng gia công XK chuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7565/TCHQ-TXNK. Theo đó, DN thực hiện kê khai, nộp thuế theo từng lần hoặc khai theo tháng và gửi đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, DN khai theo mẫu số 06/BKKTT/XNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC được sử đổi, bổ sung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Đối với bất cập về nộp thuế của phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công, sản xuất XK, Bộ đã tổng hợp tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, dự thảo đang được trình Chính phủ xem xét ký ban hành theo quy định.

3. Bộ đã trình Chính phủ để kịp ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết cho phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam nhằm tháo gỡ vướng mắc cho DN.

4. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, hàng năm DN trích lập Quỹ Phát triển KHCN khi xác định thu nhập tính thuế TNDN của DN theo quy định. DN căn cứ vào thời điểm trích lập Quỹ Phát triển KHCN để theo dõi việc sử dụng Quỹ hoặc tính thuế TNDN, tính tiền chậm nộp đối với số Quỹ Phát triển KHCN không sử dụng hoặc sử dụng hết 70% trong thời hạn 05 kể từ khi trích lập.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển