Quyết định 3997/QĐ-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 2 năm 2020)

3997/QĐ-BNN-TCTS
12/10/2020
12/10/2020
Tổng cục Thủy sản
Ngày 12/10/2020, Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã ban hành quyết định số 3997/QĐ-BNN-TCTS công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 2 năm 2020).

Theo đó, Tổng cục Thuỷ sản công bố đợt II năm 2020 Danh sách 19 cảng cá chỉ định gồm:

- Cảng Ninh Cơ ở Nam Định

- Cảng An Hoà ở Quảng Nam

- Cảng Mỹ Á, cảng Lý Sơn, cảng Tịnh Hoà, cảng Sa Huỳnh và cảng Tịnh Kỳ ở Quảng Ngãi

- Cảng Quy Nhơn và cảng Đề Gi ở Bình Định

- Cảng Ninh Chữ ở Ninh Thuận

- Cảng Xí nghiệp DV hậu cần thuỷ sản Hưng Thái, cảng Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và cảng Lộc An ở Bà Rịa Vũng Tàu

- Cảng Mỹ Tho và cảng Vàm Láng ở Tiền Giang

- Cảng Gành Hào ở Bạc Liêu

- Cảng Sông Đốc ở Cà Mau

- Cảng Tắc Cậu và cảng An Thới ở Kiên Giang

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 12/10/2021 Quyết định Quyết định 4800/QĐ-BYT: ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/QĐ-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/QĐ-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/QĐ-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/QĐ-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025
2686/QĐ-BCĐQG 31/05/2021 Quyết định Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG: ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 05/06/2021 Quyết định Quyết định 2787/QĐ-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"