SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
6552/TB-BNN-VP 11/10/2021 Thông báo Thông báo 6552/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Bộ trưởng Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyếnGiải pháp phát triển chuỗi tra sau giãn cách hội
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 06/11/2021 Thông tư Thông 11/2021/TT-BNNPTNT: ban hành Bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
5440/BNN-QLCL 27/08/2021 Công văn Công văn 5440/BNN-QLCL: thay đổi phương thức thực hiện một số TTHC do bối cảnh giãn cách hội do dịch Covid-19
4714/BNN-CN 28/07/2021 Công văn Công văn 4714/BNN-CN: một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
4220/BNN-QLCL 06/07/2021 Công văn Công văn 4220/BNN-QLCL: giám sát, thẩm định ATTP trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
1259/TY-KD 27/07/2021 Công văn Công văn 1259/TY-KD: áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19
3878/TB-BNN-VP 23/07/2021 Thông báo Thông báo 3878/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021
2959/QĐ-BNN-QLCL 06/07/2021 01/08/2021 Quyết định Quyết định 2959/-BNN-QLCL: sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm
2840/QĐ-BNN-TCTS 28/06/2021 28/06/2021 Quyết định Quyết định 2840/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
793/QLCL-CL1 21/06/2021 Công văn Công văn 793/QLCL-CL1: đăng các sở SXKD thuỷ sản xuất khẩu vào các thị trường
754/QLCL-CL1 11/06/2021 Công văn Công văn 754/QLCL-CL1: thông tin về việc cảng Trạm GiangTrung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
624/QLCL-CL1 20/05/2021 Công văn Công văn 624/QLCL-CL1: khắc phục một số tồn tại trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong thuỷ sản xuất khẩu
2908/TB-BNN-VP 19/05/2021 Thông báo Thông báo 2908/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghịTriển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi thủy sản trong tình hình mới
2772/TB-BNN-VP 14/05/2021 Thông báo Thông báo 2772/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 triển khai KH quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 "
1960/QĐ-BNN-TCTS 06/05/2021 06/05/2021 Quyết định Quyết định 1960/-BNN-TCTS: ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 339/-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
69/SPS-BNNVN 04/05/2021 Công văn Công văn 69/SPS-BNNVN: thay đổi mẫu Giấy chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01/7/2021 của Chính phủ Nhật Bản
496/QLCL-CL1 22/04/2021 Công văn Công văn 496/QLCL-CL1: điều chỉnh quy định về mẫu chứng thư cho hàng xuất khẩu vào EU
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1151/QĐ-BNN-TCTS 19/03/2021 19/03/2021 Quyết định Quyết định 1151/-BNN-TCTS: phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025
970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021 08/03/2021 Quyết định Quyết định 970/-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản chất lượng nông lâm sản thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn