Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (19/11/2020, Yên/Kg)

 

Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (19/11/2020, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

Nhật Bản

1.000

3.500

New Caledonia

1.500

1.900

Australia

1.200

1.800

Guam

1.000

1.300

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản

700

1.500

Cape Town

1.200

1.200

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia

3.000

3.000

Cape Town

2.600

3.100

New Zealand

2.000

3.100

Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản

2.500

8.000

Nhật Bản (Set net)

2.300

2.300

Na Uy (Sein net)

1.800

3.400

Nhật Bản (farmed)

 

 

Canada

3.000

6.000

Mexico (farmed)

2.000

2.100

Cầu gai (Loxechinus albus)

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

30.000

83.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

 

 

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

6.000

24.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

2.300

7.500

Nhật Bản (100g)

 

 

Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g)

3.300

6.000

Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g)

1.600

3.500

Mỹ (lớn, 300g)

2.100

2.600

Mỹ (100g)

1.000

1.200

Cá hồi Đại Tây dương

Na Uy

1.200

1.300

Tasmania

1.300

1.500

Scotland

1.200

1.300

Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản

2.000

13.500

Trung Quốc

3.100

3.200

Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản

1.700

6.000

Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản

1.700

20.000

Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản

900

1.000