Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là những giải pháp quan trọng để quản lý tàu cá, được Uỷ ban châu Âu (EC) khuyến nghị Việt Nam trong nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” IUU của EC.

Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, theo cập nhật của các địa phương, đến hết tháng 9/2020, số lượng tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định tại Thông tư 23/2018 của Bộ NN&PTNT gần 80.200 tàu cá.

Trong đó, loại tàu có chiều dài từ 6 -12 mét là trên 36.700 chiếc; Tàu dài từ 12 -15 mét là trên 14.550 chiếc và tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên 28.900 chiếc.

Báo cáo từ các địa phương cũng cho thấy, đến giữa tháng 10/2020, số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã đạt trên 25.500 tàu, đạt tỷ lệ trên 82,2% số tàu cá phải lắp đặt (tàu dài 15 mét trở lên).

Trong đó, loại tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên đã lắp đặt 2.244 tàu, đạt tỷ hơn lệ 82,2%; Tàu từ 15 đến nhỏ hơn 24 mét cũng đạt 23.270 tàu, đạt tỷ lệ gần 82%.

Liên quan đến việc triển khai cơ sở dữ liệu nghề cá (Vnfishbase), Bộ NN&PTNT đã phân quyền cập nhật, khai thác phần mềm Vnfishbase cho các địa phương 28 tỉnh, thành phố ven biển theo quy định tại Thông tư số 24 (ngày 15/11/2018) của Bộ NN&PTNT.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuỷ sản đã tham mưu Bộ NN&PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dữ liệu quản lý tàu cá  trên phần mềm Vnfishbase.

Tổng cục Thủy sản đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc quản lý khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm tại một số địa phương.

Theo đánh giá, đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai sử dụng các chức năng trên phần mềm, đặc biệt là dữ liệu tàu cá có chiều dài từ 15 mét  trở lên đã được các địa phương rà soát, bổ sung và cập nhật thường xuyên. Số liệu tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên theo báo cáo của các địa phương đã cơ bản khớp với số liệu cập nhật trên phần mềm.

Tính đến ngày 8/10, tổng số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên cập nhật trên phần mềm Vnfishbase là 31.035 tàu, trong đó, tàu có chiều dài từ 15 đến nhỏ hơn 24 mét là 28.420 tàu; tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên là 2.615 tàu.

(Theo Tienphong.vn)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục