Công văn 99/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

99/CV-VASEP
17/08/2021
VASEP
Ngày 18/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn số 99/CV-VASEP gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư v.v góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Theo tinh thần Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ngày 08/8/2021 và nội dung Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Dự thảo), sau khi tổng hợp nhanh các ý kiến từ các DN thành viên và xem xét Dự thảo Hiệp hội VASEP xin có một số ý kiến như sau:

Hiệp hội và cộng đồng DN thuỷ sản đánh giá cao và thấy rõ đây là một văn bản với mục tiêu và ý nghĩa vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng và tác động lớn đến «sức khoẻ» tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Cộng đồng DN đang hết sức trông đợi và những quyết nghị đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn hiện nay để không chỉ đảm bảo an toàn cho người lao động mà có thể phục hồi kịp thời được sản xuất, xuất khẩu và sinh kế cho nông-ngư dân trong chuỗi sản xuất thuỷ sản của Việt Nam trong bối cảnh các DN đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Hiệp hội đồng ý với hầu hết các quyết nghị đã đưa ra trong Dự thảo, và xin có một số ý kiến góp ý quan trọng đề nghị bổ sung vào Dự thảo:

1. Tại phần «Mục tiêu»: Đề xuất: Sửa đổi bổ sung điểm 1 Mục II (Mục tiêu): «....để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất và không muộn hơn 15/9/2021».

2. Giảm 30% tiền điện cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021.

3.  Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả lương cho người lao động đang đóng BHXH của các doanh nghiệp khi người lao động (NLĐ) phải đi cách ly hoặc dừng sản xuất theo quy định chống dịch trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

4. Tại điểm g) mục 3 «Hỗ trợ cắt giảm chi phí..»: Đề nghị: i) sửa đổi đối tượng doanh nghiệp - để toàn bộ việc hỗ trợ liên quan đến phí công đoàn và kinh phí công đoàn 2% quỹ lương áp dụng cho các DN chứ không chỉ riêng «các DN bị tác động bởi dịch Covid-19»; ii) sửa đổi rõ mức giảm đóng kinh phí công đoàn xuống tối đa 1% từ mức 2% quỹ lương.  

5. Về phí dịch vụ cảng biển:

6. Về các chi phí sản xuất: đề nghị giảm ít nhất 50% phí hạ tầng của các khu công nghiệp từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2022.

Hiệp hội trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ KH-ĐT xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung phù hợp vào Dự thảo nhằm đáp ứng nhu cầu thực sự và cấp thiết của các DN trong bối cảnh hiện nay, góp phần quan trọng giúp DN có thêm trợ lực để sớm phục hồi sản xuất, xuất khẩu.