Công văn 91/CV-VASEP: rà soát và đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

91/CV-VASEP
15/11/2022
VASEP
Ngày 15/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 91/CV-VASEP tới Bộ Y tế v.v rà soát và đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Phúc đáp công văn số 5645/BYT-PC ngày 10/10/2022 của Bộ Y tế về việc rà soát Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/1/2016 của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sau khi nghiên cứu, rà soát các nội dung theo các phương diện: pháp lý, thực tiễn và thông lệ quốc tế, thấy rằng việc bắt buộc tất cả thực phẩm phải dùng muối có i-od có thể gây nguy hiểm sức khỏe cho những người thừa iod - kể cả những người đủ hoặc thừa iod, sẽ dẫn đến nguy cơ bệnh cường giáp, thậm chí ung thư tuyến giáp ở những đối tượng đủ iod. Theo “Báo cáo về tình hình thiếu vi chất dinh dưỡng và cơ sở thực hiện tăng vi chất vào thực phẩm” của Bộ Y tế, thì Việt Nam có khoảng 43,5% người thiếu i-od, nghĩa là khoảng 56,5% người đủ iod.

Quy định kể trên cũng cho thấy chưa phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, khi mà đa số các quốc gia chỉ bắt buộc bổ sung iod cho muối ăn dùng trong nấu ăn hàng ngày, và tự nguyện bổ sung iod cho muối dùng trong chế biến thực phẩm công nghiệp. 

Hiệp hội VASEP xin kiến nghị sửa đổi 2 nội dung quan trọng tại Khoản 1 Điều 6 của NĐ09.

1. Muối dùng để ăn trực tiếp, dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường I-ốt.

2. Bột mỳ dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm

Trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến rà soát và kiến nghị nêu trên để bổ sung, sửa đổi hợp lý cho Nghị định 09 nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, không tạo ra các quy định hoặc thủ tục hành chính quá mức, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH