Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU

70/CV-VASEP
20/05/2024
VASEP
Ngày 20/5/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 70/CV-VASEP tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU

Ngày 08/4/2024, trước những bất cập có thể ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu thủy sản sang EU liên quan đến vấn đề kiểm soát giấy H/C nguyên liệu nhập khẩu để chế biến XK EU, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 43/CV-VASEP kính gửi tới Quý Bộ để báo cáo và đề xuất kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand, chế biến XK đi EU.

Theo đó, lô hàng thành phẩm của DN sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand chưa được Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) và các đơn vị thuộc Cục ghi nhận là đáp ứng yêu cầu nhằm giải quyết các thủ tục cần thiết (cấp H/C) cho việc XK lô hàng sang EU – do nội dung trên giấy H/C nhập khẩu cấp bởi CQTQ New Zealand không đầy đủ/tương thích với mục XI - Chương trình XK thủy sản vào EU ban hành kèm theo Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT ngày 21/12/2023 của Bộ NNPTNT.

Tuy nhiên, Châu Âu và New Zealand có thỏa thuận song phương về các biện pháp vệ sinh áp dụng đối với trao đổi thương mại động vật sống và sản phẩm động vật, được qui định tại quyết định số 97/132/EC (ký ngày 17/12/1996) và một số các quyết định bổ sung, hướng dẫn bao gồm cả chi tiết tại quyết định EU 2015/1084 (ký ngày 18/02/2015). Vì vậy, các lô hàng thủy sản XK từ New Zealand (NZ) sang EU vẫn được diễn ra bình thường và thực hiện theo QĐ 97/132/EC với mẫu giấy chứng thư  ATTP (H/C) kèm lô hàng được thống nhất giữa EU và NZ.

Vì tầm quan trọng của vấn đề, bằng văn bản này, Hiệp hội xin gửi lại tới Quý Bộ công văn số 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 và kính đề nghị Quý Bộ xem xét, sớm có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ bất cập cho sản xuất kinh doanh được nêu trong CV 43/CV-VASEP.


Văn bản khác