Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU

43/CV-VASEP
08/04/2024
VASEP
Ngày 08/4/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 43/CV-VASEP tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU

Hiệp hội nhận được văn bản số 25/CV-XNK/2024 ngày 3/4/2024 của công ty TNHH Highland Dragon (thành viên VASEP) v/v khó khăn, vướng mắc liên quan đến chứng nhận trên Health Certificate của nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand chế biến XK đi EU theo QĐ 5523/QĐ-BNN-CCPT ngày 21/12/2023 của Bộ NNPTNT. Theo đó, công ty Highland Dragon có lô hàng thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand vừa không được Trung tâm vùng 4 (thuộc Cục NAFIQPM) tiếp nhận thẩm định cấp H/C ngày 03/4/2024 do nội dung trong giấy chứng nhận ATTP (hồ sơ nguyên liệu nhập khẩu) không phù hợp với mục XI-chương trình XK thủy sản vào EU theo quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT.

Liên quan đến QĐ 5523/QĐ-BNN-CCPT (ban hành chương trình xuất khẩu thủy sản và sản phẩm thủy sản sang liên minh EU) và vấn đề cụ thể «nguyên liệu thủy sản từ New Zealand (quốc gia có thỏa thuận với EU)» để chế biến XK vào EU, Hiệp hội xin có một số ý kiến như sau:

- Châu Âu và New Zealand (NZ) có thỏa thuận song phương về các biện pháp vệ sinh áp dụng đối với trao đổi thương mại động vật sống và sản phẩm động vật, được qui định tại quyết định số 97/132/EC (ký ngày 17/12/1996) và một số các quyết định bổ sung, hướng dẫn bao gồm cả chi tiết tại quyết định EU 2015/1084 (ký ngày 18/02/2015). 

- Các lô hàng thủy sản xuất khẩu từ New Zealand (NZ) sang EU được thực hiện theo quyết định 97/132/EC kể trên với mẫu giấy chứng thư  ATTP (H/C) kèm lô hàng được thống nhất giữa EU và NZ. Các lô hàng thủy hải sản mà các DN Việt Nam nhập khẩu từ NZ cũng kèm theo giấy H/C này;

- Trước tháng 2/2024 kể về trước, khi QĐ5523 chưa hiệu lực, đã rất nhiều lô hàng tương tự mà DN nhập nguyên liệu từ NZ để chế biến XK sang EU đã được cơ quan thẩm quyền của Bộ NNPTNT (các đơn vị thuộc Cục NAFIQPM) kiểm tra, thẩm định và cấp H/C xuất khẩu sang EU.

Tuy nhiên, kể từ tháng 2/2024 đến nay khi QĐ5523 có hiệu lực, các lô hàng tương tự này đã không được cấp chứng thư H/C xuất khẩu vào EU.

Kính đề nghị Bộ NNPTNT (i) xem xét, rà soát và điều chỉnh phù hợp việc công nhận, thừa nhận lẫn nhau với các quốc gia đã có thỏa thuận với EU, trong đó đặc biệt là New Zealand, để phù hợp với các quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, không gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát ATTP, (ii) xem xét cấp chứng thư H/C cho các lô hàng XK EU có nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu, như trường hợp New Zealand, đang bị từ chối hoặc chờ bổ sung để kịp giao hàng cho khách hàng EU.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản