Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm

26/CV-VASEP
11/05/2022
VASEP
Ngày 11/5/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 26/CV-VASEP tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đồng kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt v.v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm

Tại văn bản, Hiệp hội VASEP có số ý kiến góp ý của chúng tôi về Dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm đang được Bộ Y tế đăng tải trên website của Bộ Y tế để lấy ý kiến đến ngày 30/5/2022, cụ thể:

I. Nhận xét chung:

 Sau khi xem xét, dự thảo vẫn còn một số nội dung bất cập lớn, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất-kinh doanh và đời sống nhân dân nên cần được xem xét sửa đổi do:

1. Nhiều quy định chưa phù hợp với các quy định của khu vực và quốc tế, chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, tốn kém lớn cho doanh nghiệp mà không thấy có đánh giá rõ ràng về lợi ích thu được.

2. Nhiều quy định không phù hợp với Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa cũng như chưa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

II. Kiến nghị:

1. Xem xét lại số các chỉ tiêu dinh dưỡng cần ghi, cách ghi, mẫu ghi tại Điều 5, Điều 6, Phụ lục I và Phụ lục II

2. Làm rõ Khoản 1 Điều 1, bổ sung các loại trừ cho Điều 1 Khoản 2 cho phù hợp với các Nghị định của Chính phủ, thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt nam

3. Sửa lại mục 3 Điều 4 “Nguyên tắc ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm”.

Vì tầm quan trọng của nội dung ghi nhãn dinh dưỡng, trân trọng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo Thông tư nhằm tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện, không tạo ra các rào cản không đáng có cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN sản xuất, chế biến thực phẩm-thuỷ sản của Việt Nam trên thị trường Việt Nam và quốc tế.