Công văn 20/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu 2021

20/CV-VASEP
11/03/2021
VASEP
Ngày 11/3/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 20/CV-VASEP gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v.v góp ý Dự thảo Báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu 2021

Phúc đáp công văn số 531/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 01/3/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính phủ về tiền lương tối thiểu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam xin có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2021.

Hiệp hội VASEP đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ nguyên đề xuất phương án không tăng lương tối thiểu năm 2021 để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đảm bảo việc làm, không sa thải người lao động. 

2. Về thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng sang ngày 01 tháng 7 hàng năm thay vì ngày 01 tháng 01. 

Hiệp hội VASEP đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  là tiếp tục duy trì thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 như đã thực hiện trong thời gian vừa qua vì đó là thời điểm bắt đầu năm tài chính của Việt Nam. Việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chế độ đãi ngộ cho người lao động vẫn được các doanh nghiệp tính toán theo thời điểm đầu năm (từ ngày 1 tháng 1 hàng năm).

Hơn nữa, việc tăng lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động tính từ đầu năm mới cũng phù hợp với tâm lý và nhu cầu của người lao động.

Trên đây là một số ý kiến của Hiệp hội VASEP  về dự thảo Báo cáo nêu trên để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp và đề xuất chính thức lên Chính phủ.


Văn bản khác