Quyết định 930/QĐ-TTg: bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản

930/QĐ-TTg
14/06/2021
14/06/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 14/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 930/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, Chính phủ bổ sung 426.095 triệu đồng từ ngân sách Trung ương cho 27 địa phương thực hiện chính sách phát triển thủy sản từ năm 2015 đến năm 2019, cụ thể như sau: Kinh phí bổ sung cho tỉnh Bình Định là 59.624 triệu đồng; Phú Yên 1.836 triệu đồng; Khánh Hoà 4.930 triệu đồng; Tiền Giang 74.377 triệu đồng; Bến Tre 25.871 triệu đồng; Sóc Trăng 3.375 triệu đồng; Kiên Giang 42.975 triệu đồng …

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Đồng thời, thông báo bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho địa phương liên quan thực hiện theo quy định; việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/6/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT: ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/QĐ-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/QĐ-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8086/QĐ-TLĐ 10/10/2023 01/01/2024 Quyết định Quyết định 8086/QĐ-TLĐ: ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024