Quyết định 339/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

339/QĐ-TTg
11/03/2021
11/03/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 339/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, đến năm 2030, mục tiêu của ngành thủy sản gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3,0-4,0%/năm; Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước 9,8 triệu tấn; Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỷ USD; Giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động, có thu nhập bình quân đầu người lao động thủy sản tương đương thu nhập bình quân chung lao động cả nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ định hướng phát triển chế biến và thương mại thủy sản:

- Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản quy mô hàng hóa lớn, đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bễn vững; sớm đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản toàn cầu.

- Hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ngang tần thế giới, sản xuất các sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.

- Chủ động hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, nguồn lực và mở rộng thị trường XK, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm chế biến cho thị trường nội địa

- Giữ vững, phát triển thị phần thủy sản Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, không ngừng mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng…

- Tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị sản phẩm…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT: ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/QĐ-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/QĐ-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8086/QĐ-TLĐ 10/10/2023 01/01/2024 Quyết định Quyết định 8086/QĐ-TLĐ: ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024