Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

1664/QĐ-TTg
04/10/2021
04/10/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 04/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định 1664/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, mục tiêu của Đề án đến năm 2030 như sau: diện tích nuôi biển đạt 300.000 ha, thể tích lồng nuôi 12,0 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 1.450.000 tấn; nuôi biển xa bờ 30.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 3,5 triệu m3; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8-2,0 tỷ đô la Mỹ;…

Bên cạnh đó, một số giải pháp của Đề án gồm: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm trong hoạt động thủy sản theo quy định pháp luật; Hình thành các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư đồng bộ các khâu vào phát triển nuôi biển xa bờ; Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho lồng bè, lao động tham gia nuôi biển trước các điều kiện thời tiết không thuận lợi;…

Ngoài ra, nhóm các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục nuôi biển chủ yếu bao gồm: Nhóm dự án thí điểm nuôi biển quy mô công nghiệp giai đoạn 2021-2025 ở Quảng Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận và Kiên Giang; Nhóm dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ các vùng nuôi biển tập trung xa bờ tại Quảng Ninh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Kiên Giang; Nhóm dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống phục vụ nuôi biển.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4953/QĐ-BNN-TCTS 21/12/2022 21/12/2022 Quyết định Quyết định 4953/QĐ-BNN-TCTS: đính chính Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký KTTS; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá KTTS bất hợp pháp; ... và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”
1445/QĐ-TTg 19/11/2022 19/11/2022 Quyết định Quyết định 1445/QĐ-TTg: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
2787/QĐ-BTNMT 24/10/2022 24/10/2022 Quyết định Quyết định 2787/QĐ-BTNMT: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/QĐ-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
1710/QĐ-UBND 13/10/2022 13/10/2022 Quyết định Quyết định 1710/QĐ-UBND: công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT