Quyết định 1507/QĐ-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

1507/QĐ-TTg
13/09/2021
13/09/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 13/9/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định 1507/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025.

Để góp phần ngăn chặn và chấm dứt hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC), đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Chính phủ yêu cầu:

Từ năm 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, hướng dẫn thực hiện các biện pháp quản lý và bảo tồn đảm bảo nguồn lợi loài thuỷ sản lưỡng cư và di cư xa là đối tượng khai thác chủ lực của các nghề khai thác thuỷ sản được duy trì hoặc phục hồi.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển hợp tác trực tiếp với các quốc gia có liên quan hoặc thông qua cơ chế hợp tác phù hợp để thống nhất và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo tồn loài thuỷ sản di cư, lưỡng cư trong vùng biển liền kề với vùng biển cả; đảm bảo bảo tồn, khai thác tối ưu loài thuỷ sản di cư xa trong và ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/9/2021


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
314/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 314/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN
313/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 313/QĐ-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN
115/QĐ-BTC 06/02/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 115/QĐ-BTC: về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
104/QĐ-TCHQ 19/03/2023 Quyết định Quyết định số 104/QĐ-TCHQ: ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/QĐ-TTg: Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”
460/QĐ-BNN-TCTS 07/02/2023 Quyết định Quyết định 460/QĐ-BNN-TCTS: ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 -2030”
394/QĐ-BNN-CLCB 01/02/2023 01/02/2023 Quyết định Quyết định 394/QĐ-BNN-CLCB: ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/QĐ-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân