Quyết định 1507/QĐ-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

1507/QĐ-TTg
13/09/2021
13/09/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 13/9/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định 1507/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025.

Để góp phần ngăn chặn và chấm dứt hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC), đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Chính phủ yêu cầu:

Từ năm 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, hướng dẫn thực hiện các biện pháp quản lý và bảo tồn đảm bảo nguồn lợi loài thuỷ sản lưỡng cư và di cư xa là đối tượng khai thác chủ lực của các nghề khai thác thuỷ sản được duy trì hoặc phục hồi.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển hợp tác trực tiếp với các quốc gia có liên quan hoặc thông qua cơ chế hợp tác phù hợp để thống nhất và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo tồn loài thuỷ sản di cư, lưỡng cư trong vùng biển liền kề với vùng biển cả; đảm bảo bảo tồn, khai thác tối ưu loài thuỷ sản di cư xa trong và ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/9/2021


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT: ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/QĐ-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050