Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

7751/NHNN-TD
23/10/2020
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 23/10/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Ngân hàng nhà nước yêu cầu một số đơn vị thực hiện ngay các nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ:

- Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như:

+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ;

+ Xem xét miễn, giảm lãi vay hoặc tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau lũ…

- Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động nắm tình hình mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại; phối hợp với Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND trong việc hỗ trợ người dân.

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước các tỉnh, thành phố khẩn trương vào cuộc, kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh và Ngân hàng nhà nước Việt Nam các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét và xử lý.