Công văn 854/XNK-TS: Trung Quốc sửa đổi quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu

854/XNK-TS
29/08/2019
Bộ Công Thương
Ngày 29/8/2019, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã ban hành công văn 854/XNK-TS về việc Trung Quốc sửa đổi quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.

Theo đó, Cục XNK cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn XNK của Trung Quốc, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/10/2019, cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/10/2019, không yêu cầu đăng ký hồ sơ lưu đối với nhãn mác bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn lần đầu NK vào Trung Quốc.

- DN NK phải chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn của thực phẩm NK vào Trung Quốc phù hợp với quy định pháp luật liên quan của nước này, phù hợp với quy định hành chính và yêu cầu về an toàn thực phẩm quốc gia.

- Thực phẩm đóng gói sẵn khi NK sẽ được lấy mẫu kiểm tra xác suất tại hiện trường hoặc kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm.

- Khi nhận được thông báo của cơ quan hữu quan, đơn khiếu nại của người tiêu dùng về việc thực phẩm đóng gói sẵn bị nghi ngờ vi phạm quy định, cơ quan hải quan sẽ tiến hàng thẩm tra xác minh, khi xác nhận có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

- Các lại thực phẩm đóng gói sẵn NK vào Trung Quốc trưng bày triển lãm, hàng mẫu, hàng kinh doanh miễn thuế,... căn cứ theo các quy định hiện hành.

- Doanh nghiệp XK thực phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo nhãn mác bao bì đóng gói sẵn của thực phẩm XK đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia, vùng lãnh thổ NK hoặc yêu cầu của hợp đồng thương mại...