Công văn 4251/BTC-ĐB: cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA

4251/BTC-ĐB
12/06/2020
Bộ Công Thương
Ngày 12/6/2020, Bộ Công thương đã ban hành công văn 4251/BCT-ĐB đã ban hành công văn 4251/BCT-ĐB về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Theo đó, liên quan dến tình hình chuẩn bị của EU để thực hiện cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với các mặt hàng trong Hiệp định EVFTA Bộ Công thương cho biết, TRQ đối với tất cả các mặt hàng (trừ gạo) mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn khổ hiệp đình này sẽ được phân bổ theo cơ chế ai đăng ký trước thì được xem xét cấp trước (first-come, first serve).