SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
1308/QĐ-TCT 23/08/2023 23/08/2023 Quyết định Quyết định 1308/-TCT: ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023
07/CĐ-TCT 09/08/2023 Công điện Công điện 07/-TCT: đẩy mạnh giải quyết hồ hoàn thuế giá trị gia tăng
05/CĐ-TCT 30/06/2023 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai Nghị định số 44/2023/-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội
02/CĐ-TCT 14/04/2023 Công điện Công điện 02/-TCT: triển khai Nghị định 12/2023/-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2023
2194/TCT-KK 23/06/2022 Công văn Công văn 2194/TCT-KK: Tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/-CP
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
4144/TCT-CS 28/10/2021 Công văn Công văn 4144/TCT-CS: giới thiệu các nội dung mới tại Thông 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ
05/CĐ-TCT 20/04/2021 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai nghị định 52/2021/-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2021
176/TCT-DNNCN 14/02/2020 Công văn Công văn 176/TCT-DNNCN: khấu trừ thuế thu nhập nhân
4409/TCT-KK 30/10/2019 Công văn Công văn 4409/TCT-KK: giới thiệu các nội dung mới của Thông 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
4178/TCT-CS 15/11/2019 Công văn Công văn 4178/TCT-CS: một số nội dung của Thông số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3556/TCT-CS 09/09/2019 Công văn Công văn 3556/TCT-CS: hóa đơn điện tử
559/TCT-KK 12/02/2018 Công văn Công văn 559/TCT-KK: Về hạn nộp Hồ khai thuế
1848/QĐ-TCT 24/10/2017 01/01/2018 Quyết định Quyết định 1848/-TCT: Về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại quan Thuế các cấp
1966/TCT-CS 15/05/2017 15/05/2017 Công văn Công văn 1966/TCT-CS: Hướng dẫn về việc rút ngắn thời gian mua hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/ nhân
4915/TCT-DNL 24/10/2016 Công văn Công văn 4915/TCT-DNL: Hướng dẫn xử tồn tại phát sinh khi triển khai thí điểm hóa đơn điện tử xác thực của quan thuế
3593/TCT-KK 11/08/2016 Công văn Công văn 3593/TCT-KK: Triển khai giới thiệu nội dung mới của Thông 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản hoàn thuế giá trị gia tăng
3515/TCT-CS 08/08/2016 Công văn Công văn số 3515/TCT-CS: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm nghêu thịt thành phẩm
3124/TCT-KK 12/07/2016 Công văn Công văn số 3124/TCT-KK: Giám sát hồ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục Thuế