Công văn 7466/TXNK-TCHQ: khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan

7466/TXNK-TCHQ
21/11/2018
Tổng cục Hải quan
Ngày 21/11/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 7466/TXNK-TCHQ về khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết căn cứ công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và công văn số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 của Tổng cục Hải quan, phí cân bằng container (thường gọi là phí CIC) của doanh nghiệp nhập khẩu phát sinh sau khi hàng đã được nhập khẩu và không liên quan đến lô hàng nhập khẩu cần được xác định trị giá hải quan, do đó, không thuộc diện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của lô hàng nhập khẩu.