Công văn 7591/BNN-PC: phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành

7591/BNN-PC
11/11/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 11/11/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành Công văn 7591/BNN-PC về việc phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Hiệp hội có ý kiến, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thông tư do Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành; kiến nghị, đề xuất sửa đooir, bổ sung, bãi bỏ, thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Do đó, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp có ý kiến đề xuất xin vui lòng gửi về cho Văn phòng hiệp gội theo địa chỉ: hoangyen@vasep.com.vn, trước ngày 19/11/2022, để VPHH tổng hợp và gửi lại cho Vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.