Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

5803/BNN-CBTTNS
06/09/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 06/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn 5803/BNN-CBTTNS ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gửi UBND tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết căn cứ theo Mục II, Phụ lục II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như sau: “C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO: Chế biến, chế tạo gồm các hoạt động làm biến đổi về mặt vật lý, hoá học của vật liệu, chất liệu hoặc làm biến đổi các thành phần cấu thành của nó, để tạo ra sản phẩm mới, mặc dù không phải là tiêu chí duy nhất để định nghĩa chế biến. Vật liệu, chất liệu, hoặc các thành phần biến đổi là nguyên liệu thô từ các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác mỏ hoặc quặng cũng như các sản phẩm khác của hoạt động chế biến. Những thay đổi, đổi mới hoặc khôi phục lại hàng hóa cũng được xem là hoạt động chế biến. Các đơn vị trong ngành chế biến này bao gồm nhà xưởng, nhà máy hoặc xưởng sản xuất sử dụng máy và thiết bị thủ công. Các đơn vị chế biến sản phẩm bằng thủ công tại nhà bán ra thị trường các sản phẩm làm ra như may mặc, làm bánh cũng bao gồm trong nhóm ngành này. Các đơn vị chế biến ở đây còn bao gồm các hoạt động xử lý vật liệu hoặc ký kết với các đơn vị chế biến khác về vật liệu của họ. Cả hai loại hình của các đơn vị này đều là hoạt động chế biến”.

Đồng thời Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã ngành Cấp 4 C-10-102-1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, bao gồm:

- Chế biến và bảo quản cá, tôm, của và loài thân mềm; làm lạnh, sấy khô, hun khói, ướp muối, ngâm trong nước muối, đóng gói...

- Sản xuất các sản phẩm cá, tôm cua và các loài động vật thân mềm; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng cá muối, phụ phẩm trứng cá muối...

- Sản xuất các thức ăn cho người hoặc súc vật từ cá;

- Sản xuất các thức ăn từ cá và các động vật sống dưới nước khác không dùng cho người.

- Hoạt động của các tàu tham gia việc chế biến, bảo quản cá;

- Chế biến rong biển.

Trong Nhóm ngành 102-1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 2 phẩm từ thủy sản có phân nhóm Ngành mã số 10201: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh:

Nhóm này gồm:

- Chế biến thực phẩm chủ yếu là thủy sản đông lạnh;

- Bảo quản thủy sản chủ yếu bằng phương pháp đông lạnh.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì các sản phẩm tôm làm ra theo quy trình được mô tả tại các Quy trình sản xuất Tươi Block, Quy trình sản xuất Tươi IQF (kèm theo văn bản số 3009/UBND-TH ngày 18/8/2022 của UBND Tỉnh Bạc Liêu) đều là sản phẩm chế biến và được phân vào Ngành Cấp 4 C-10-102-1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Mã ngành Cấp 5 C-10-102-1020 -10201: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
189/CCPT-CL1 08/06/2023 09/06/2023 Công văn Công văn 189/CCPT-CL1: hướng dẫn quy định của thị trường EU
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội