Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel

1834/BNN-CCPT
13/03/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 13/3/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam đã ký ban hành Công văn 1834/BNN-CCPT về việc cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel.

Theo đó, Để đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

1. Cập nhật Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (nay là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 đối với thị trường Israel, cụ thể như sau:

Quốc gia, vùng lãnh thổ

Sản phẩm

Tóm tắt nội dung yêu cầu

Căn cứ pháp lý

Israel

Tất cả các sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm

- Lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Israel phải kèm theo Chứng thư do Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

- Các cơ sở có tên trong Danh sách được EU công nhận sẽ được phép xuất khẩu vào Israel

- Phụ lục số 2A của Thông tư hướng dẫn các nhà nhập khẩu vào Israel về quy trình nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trong đó có yêu cầu về mẫu chứng thư kèm theo các lô hàng cá và sản phẩm cá nhập khẩu vào Israel do Bộ Y tế Israel ban hành (Food05-010).

- Công thư số 75697424 ngày 06/3/2024 của Bộ Y tế Israel

- Công thư ngày 19/2/2024 của Bộ Y tế Israel và công thư ngày 21/2/2024 của Thương vụ Việt Nam tại Israel

2. Giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và các đơn vị trực thuộc theo phân công thực hiện thẩm định, chứng nhận theo quy định của Israel đảm bảo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản