Công văn 122/TS-KTTS: cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm từ Mực ống

122/TS-KTTS
17/01/2024
Cơ quan Cục, Vụ khác
Ngày 17/01/2024, Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân đã ký ban hành Công văn 122/TS-KTTS về việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm từ Mực ống.

Theo đó, Cục Thủy sản cho biết trong thời gian qua một số tổ chức quốc tế và một số quốc gia đã đổi tên khoa học và sử dụng tên khoa học mới đối với một số loài mực ống thuộc giống Loligo, cụ thể: mực ống Trung Hoa có tên khoa học cũ là Loligo chinensis đổi thành Uroteuthis chinensis, mực ống Thước có tên khoa học cũ là Loligo edulis đổi thành Uroteuthis edulis và mực ống Ấn Độ có tên khoa học cũ là Loligo duvaucelii đổi thành Uroteuthis duvaucelii.

Thực tế, một số cảng cá đã cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) đối với mực ống đã lấy tên mới. Tuy nhiên, tên cũ của mực ống đã được ghi trong văn kiện của Hiệp định CPTPP và một số thị trường vẫn sử dụng tên cũ. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường sử dụng tên cũ, Cục Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản và Tổ chức quản lý cảng cá tại các cảng cá chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện như sau:

1. Cấp giấy SC và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) đối với sản phẩm từ mực ống có thể sử dụng tên khoa học cũ đối với các loài mực ống nêu trên.

2. Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp khai báo tên loài mực ống trong hồ sơ cấp giấy SC và giấy CC theo quy định từng thị trường cụ thể.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel