Xuất khẩu lô hàng thuỷ sản đầu năm 2018

Lúc 9h00 ngày 14/1/2018, lần đầu tiên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cùng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức sự kiện ”Xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu năm 2018” như một lời cam kết cho mục tiêu 10 tỷ USD XK thủy sản vào năm 2020. Hiệp hội và các doanh nghiệp rất vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Bộ NN& PTNT tại sự kiện này và bấm nút phát lệnh XK đầu năm 2018.