Khởi động đàm phán phương án thay thế hiệp định TPP

Đại diện các nước đã ký kết Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bắt đầu nhóm họp tại Chi Lê vào ngày 14/03/2017 để thảo luận về thỏa thuận TM mới của khu vực sau khi Mỹ rút khỏi TPP. Đây lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gặp nhau để tìm hướng đi mới cho TPP.